Hizmetlerimiz

ÖVEL İnşaat

Altyapı İnşaatları

Arıtma tesisleri, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri, çelik ve PE boru doğalgaz hatları ve enerji nakil hatları kurulması ve işletmeye alınmasına ilişkin projeler Akfen İnşaat'ın deneyimi ve uzman kadroları tarafından hayata geçirilmektedir.

Yer Altı Boru Döşeme
Atık su,kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, drenaj, evsel bağlantılar, doğalgaz, elektrik, elektronik altyapı boru hatları ve şebeke sistemi yapımı.

Yüzeysel Su Uzaklaştırma
Zemininin kendi eğimiyle suyun uzaklaştılması, ızgaralı kanal sistemleri, rögarlar, kanal sistemleri ve suyun drene edilmesi.

Zemin
Kazı, zemin ıslahı, mekanik stabilize dolgu, ağır iş makineleriyle vibrasyonlu silindirleme ve diğer zemin kompactesi işleri yapımı.